Jogi nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

A jelen Honlaphoz való hozzáférés, ill. a Honlap használata a következõ belsõ és külsõ feltételek, valamint valamennyi vonatkozó jogszabály tárgyát képezi. Jelen honlap megnyitásával, valamint az azon folytatott böngészéssel maradéktalanul és fenntartás nélkül elfogadja jelen feltételeket, továbbá elismeri, hogy ezek bármely egyéb megállapodást Ön és az Alba Regia Barlangkutató Csoport között hatályon, ill. érvényen kívül helyeznek.

Az oldalon található minden tartalom az Alba Regia Barlangkutató Csoport tulajdonát képezi, így a weboldal, az azon található minden kép, grafika, logo, szöveges tartalom, adat és információ , illetve azok elrendezése szerzõi jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll, azok bármilyen formában történõ felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az Alba Regia Barlangkutató Csoport kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik.

Tehát Ön nyilvános vagy kereskedelmi célokra a portál tartalmát - ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait - sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel az Alba Regia Barlangkutató Csoport elõzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni és megõrizni a szerzõi jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket.

Az Alba Regia Barlangkutató Csoport jelen feltételeket bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti. Az ilyen módosítások és frissítések Önre nézve is kötelezõ érvényûek, ezért ajánlott, hogy az aktuális és kötelezõ érvényû feltételek megtekintése céljából Ön idõnként meglátogassa jelen honlapot.

Hivatkozások csak a jelen honlap nyitóoldalára engedélyezettek. Az Alba Regia Barlangkutató Csoport elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül mélyebb szintû hivatkozások nem megengedettek.

Tilos a jelen honlap nem az Alba Regia Barlangkutató Csoport tulajdonában levõ honlap elemei általi keretbe foglalása. Tilosak továbbá az In-line hivatkozások, valamint a jelen honlap bármely részének nem az Alba Regia Barlangkutató Csoport tagjainak honlapjain történõ feltüntetése. 

css templates