how to develop free website

Barlangjaink

Bükkös-árki-barlang


      A barlang Fejér-megyében, Isztimér közigazgatási területén fekszik, a 4421-es barlang kataszteri területen. Hétház-pusztától ÉK-re 600 m-re a Bükkös-árok völgytalpán. erdei környezetben, víznyelõ mélypontján. Lezárva nincs! Mesterségesen, kútgyûrûkbõl kiépített bejáratból nyílik a barlang, amely 73 m hosszú és 31 m mély.
      Bezáró kõzete triász dachsteini tipusú rétegsor, melynek közbeékelõdött kösszeni márga rétegében képzõdött az üreg többnyire oldódással, réteglap menti omlással, áthalmozódással. Végpontja és a nagy terem üledék csapdái felszíni üledékek betelepülésével akkumulálódott.
      A barlang morfológiai jellegét a réteglap mentén kialakult, meredeken dõlõ termek határozzák meg, amelyeket hatalmas kõlapokból összeékelõdött omladék tagol. A tektonikusan kialakult formák mellett jelentõs korróziós tevékenység nyomai is megfigyelhetõk, fõként a felszínnel kapcsolatba hozható kürtõk mentén (pl. a kiépített bejáratot követõ szakasz, Zuhanyzó, végponti mennyezeti csorga stb.).
      A barlang elsõ jelentõsebb méretû ürege a Szappanos, amelyen túl már feltárul a barlangra jellemzõ kép, a mintegy száz négyzetméternyi kösszeni réteg feltárása, amely felszíni kibukkanásban látszólag sehol nem figyelhetõ meg.
      Hanyatt fekve, lábbal elõre lejutva, balra kis fülkéket találunk, amely a barlang egyetlen helye ahol cseppköveket találhatunk. Szép szalma cseppkövekben, mini tetaratákban gyönyörködhet itt a látogató. Vele szemben, csapásirányban van a Zuhanyzó. Ennek a helynek érdekessége,- a fõtérõl lecsepegõ vizek által, a fekü kõzetében keletkezõ,- szivacsra emlékeztetõ oldási formák. A barlang legmélyebb pontján, egy járhatatlanul szûk kis hasadék található feltöltõdve tûzkõ törmelékes, agyagos kitöltéssel.
      A barlang levegõje érzékszervileg párás, nyirkos, a kõzetfelületek nedvesek, helyenként vizesek (pl. Zuhanyzó, végponti víztócsa). A levegõ mért széndioxid tartalma 1987. 08. 09-én 2,5% -nak adódott.
      A barlang megközelítése:
A barlang megtalálható Hétház-pusztától ÉK-re 600 m-re, a Bükkös-árok völgy talpán. Királyszállás felöl, a aszfalt úton érkezve egy jobb kanyarhoz érkezünk. Itt az út átvált köves burkolatura és balról egy kiszáradt tó medrének nád maradványait találjuk. Itt le kell térni egy a házak mellett vezetõ erdei útra, amelyen lefelé haladva, szinte végig a völgyfõ markáns vízvezetõ árkának talpán haladunk. Ez tõlünk mindig balra kell, hogy essen. Elhaladunk egy régi, felhagyott kõbánya alatt is ( ez jobbról látható ), majd nemsokára egy szépen fejlett víznyelõt pillantunk meg a talaj út bal oldala mellett. Leereszkedve a töbörbe, a lezáratlan és hat kútgyûrûbõl álló lejárati aknát találjuk a mélyponton, amely a Bükkös-árki-barlang bejárata. (Célszerû segítõ kötél használata a barlangban, amit még itt a felszínen erõsítsünk egy fához.)
      A barlang bejárása:
A kútgyûrûvel biztosított bejárati aknán leereszkedve, néhány méter szûk járat után érkezünk az úgynevezett Szappanoshoz, ami nevét a málló, vizes márga fekü kenõdésérõl kapta. Itt is ajánlott a kapaszkodó kötél használata, mert sem lépés, sem fogás nincsen a több méteres, meredek szakaszon. Leereszkedve a Kõlapok-termének tetejébe jutunk. Ez egy majdnem függõleges lapos terem, ahol már biztonságosan lehet közlekedni minden irányban. Balra a Zuhanyzó csepegéssel keletkezett oldási formáiban, jobbra pedig a kis fülkék szép cseppköveiben gyönyörködhetünk. Ennek a teremnek a mélypontja jelenti egyben a barlang végpontját is, amely egy kis víztócsa fölött induló keskeny, meanderezõ járatocskában szûkül el a mennyezet mészkövébe mélyülve.

Elérhetőségeink

Székhely és levelezési cím:

8044 Kincsesbánya
Kincsesi út 2.

Telefonszám

+3622418224

Kutatóállomás

8109 Tés-Csőszpuszta